קוד פתוח

תוכנת קוד פתוח היא תוכנה שקוד המקור שלה פתוח לשימוש הכלל. וכל גורם מעוניין יכול להורידו באמצעות האינטרנט ולעיין בקוד באופן חופשי וגם לשלבו במוצרים מסחריים. . חברות משתמשות בקוד פתוח, בין היתר, לצורך הוזלת עלויות, איכות הקוד וקיצור משך הזמן שבין פיתוח המוצר והוצאתו לשוק.

יחד עם זאת השימוש בקוד פתוח באופן מסחרי עלול להיות כרוך בסיכונים משפטיים מכיוון שחלק מרישיונות הקוד הפתוח מחייבים את המשתמש לחשוף גם את הקוד שלו במקרים שונים. לכן, טרם השימוש בתוכנת קוד פתוח באופן מסחרי, הכרחי לבחון את השימוש פוטנציאלי בקוד פתוח בהתאם לתנאי הרישיון הרלוונטי ובהתאם לאופן השימוש הנדרש, וזאת על מנת לברר באילו מצבים יהיה צורך בחשיפת הקוד של המשתמש לציבור בכללותו.

לכל חבילת תוכנה עם קוד פתוח יש הסכם שימוש ו/או רישיון המפרט את תנאי השימוש בה. חלק מתוכנות הקוד הפתוח מתפרסמות תחת מערכת רישוי כדואלית, על פיה ניתן להשתמש בקוד או בחינם (על פי כללים מסוימים המחייבים בדרך כלל גילוי של קוד החברה בעת הפצת מוצר), או תחת רישיון מסחרי ב במסגרתו המשתמש משלם תמורה בגין השימוש אולם על פי רוב אינו מחויב לחשוף את הקוד שלו בפני משתמשים עתידים.

בתי משפט פסקו כי להסכמי רישוי ללא תשלום יש אופי מחייב והם ברי אכיפה, ולכן חברות צריכות לבדוק בקפידה את הרישיון של הקוד הפתוח בו הן מעוניינות להשתמש.

לעיתים קרובות מתעוררות בעיות בנושא קוד פתוח במהלך בדיקת נאותות המבוצעת לפני רכישה. כאשר החברה הרוכשת בודקת את הקוד שפותח על ידי החברה המועמדת לרכישה לצורך איתור שימוש בקטעי קוד המוגנים בזכויות יוצרים וכפופים לרישיון כלשהו.  פעמים רבות במהלך ביצוע בדיקות הנאותות מתגלה כי פיתוחי החברה הנרכשת מכילים קוד פתוח ולעיתים נשענים על קוד פתוח כאבן יסוד בבסיס הפיתוח של החברה. מצבים כאלה עלולים להוביל לעיתים לביטול עסקאות.

קבוצת ריינהולד כהן פיתחה חבילת שירות המסייעת לארגונים המעוניינים לנהל את השימוש בתוכנת הקוד הפתוח באופן שיקטין סיכונים. השירות ניתן על ידי צוות המורכב מעורכי דין המתמחים בזכויות יוצרים וממומחים בתחום התוכנה, והוא מתבצע בשלושה שלבים:

  1. הערכת הסיכון המסחרי של רישיונות קוד פתוח שונים המשמשים את הארגון, תוך לקיחה בחשבון של השימושים הספציפיים של תוכנת הקוד הפתוח במוצרי הארגון ובשירותיו.
  2. בניית נוהל פנימי לארגון לצורך בקרה על הטמעה עתידית של הקוד הפתוח בבסיס הקוד של הארגון ומתן כלים לניהול הנושא על ידי הארגון.
  3. מתן מענה שוטף לצוותי הפיתוח והמנהלים העסקיים במקרים מיוחדים של שימוש בקוד פתוח.

המומחים שלנו לשירותך

רוצים לדעת עוד? צרו איתנו קשר
פנו אלינו