נתוני עתק (ביג דאטה)

תחום ה-Big Data (או בעברית – נתוני עתק) מתמקד באופן האחסון, השליפה והניתוח של כמויות מידע בהיקפים משמעותיים הנשמרות במאגרי מידע. מדובר באחד התחומים החשובים ופורצי הדרך של השנים האחרונות, בעיקר בשל היכולת להפיק באמצעותו תובנות וערכים אמינים ומדויקים אשר יש בהם כדי להרחיב את הידע הקיים ולשפר את אופן ההתנהלות של החברה בתחומים שונים של החיים כגון רפואה, אבטחה, מסחר ועוד.

אולם, לצד היתרונות הרבים הגלומים במאגרי מידע ניצבים גם אתגרים חדשים, אשר על בעלי מאגרי המידע לתת את הדעת לגביהם. כך למשל, כאשר המידע הנאסף במאגרי המידע עניינו בנתונים על בני-אדם, על בעל המאגר להקפיד על הטמעת הוראות חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017). כמו כן, בהתקיים התנאים המתאימים, אוסף מידע הנכלל במאגרי המידע עשוי להיחשב "סוד מסחרי" כמשמעותו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, ומשכך שמירה על סודיותו ואבטחתו הינם הכרחיים לשם מניעת דליפתו למתחרים וקבלת הגנה הולמת מכוח החוק. כמו כן, גם בעת כריתת הסכמים שמבוססים על ניתוח נתוני עתק מתוך מאגרי מידע, על הצדדים להבטיח ניצול מיטבי של הפוטנציאל הגלום במאגרי המידע, תוך שמירה על זכויות הצדדים והקפדה על יישום הוראות הדין הרלוונטיות.

משרד גילת, ברקת ושות' מתמחה במתן ליווי משפטי לגופים האוספים, חוקרים ומפיקים ערך מנתוני עתק, הן ביחס לעמידה של בעלי מאגרי מידע בדרישות החוק (ראו בהקשר זה את הערך בעניין הגנת הפרטיות) והן במסגרת משאים ומתנים בין צדדים להסכם. במסגרת הליווי המשפטי, מעצב המשרד הסכמים בהתאם לאופי ההתקשרות ושיתוף הפעולה בין הצדדים, תוך הסדרת נושאים משפטיים כגון הבעלות במידע ובערך המופק ממנו, כמו גם נושאים מסחריים כגון התמורה המתקבלת על ידי הצדדים, האופנים לגישה ושימוש במידע ועוד, הכל תוך שימת לב לשיקולים המשפטיים, האתיים והמסחריים המגוונים בתחום חדש ופורץ דרך זה.

המומחים שלנו לשירותך

פנו אלינו