גישור ובוררות

גישור ובוררות מאפשרים ליישב סכסוכים הנוגעים לקניין רוחני מחוץ לכותלי בית המשפט בעזרת גורם שלישי המוסכם של שני הצדדים. המגשר מסייע לצדדים או לבאי כוחם להגיע לפתרון המחלוקת המוסכם על שני הצדדים, אך הוא אינו יכול להכריע בהליך עצמו. במקרה בו הצדדים לא מגיעים להסכמה, נפסק ההליך והדיון חוזר לבית המשפט. אם הצדדים מצליחים להגיע להסכם בתהליך גישור, ההסכם יוגש לבית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין. בהליך הבוררות, הבורר נדרשלהכריע בסכסוך אם אין הגעה להסכמה בין הצדדים .

מרבית סכסוכי הקניין הרוחני עוסקים בטענה של צד אחד לגבי הפרת זכותו בפטנט, בעיצוב, ביצירה, בסימן מסחר וכדומה. הליכי גישור ובוררות מאפשרים לצדדים לבחור גורם מקצועי בקיא בתחומים אלה. הפתרון שיציע עשוי להיות מושכל ויצירתי יותר באופן שאינו מכריע לטובתו של צד אחד בלבד, כפי שקורה פעמים רבות בבתי המשפט. במחלוקות סביב קניין רוחני ישנה חשיבות רבה למניעת חשיפת פרטים אודות הסכסוך עצמו ואודות ההמצאה, סודות מסחריים, שיטות עבודה וכדומה בפני מתחרים ולקוחות. חשיפה כזו מתרחשת בהליכי בתי משפט, אך לא בהליכים אלה המתקיימים תחת חיסיון המקטין את הסיכון בתחרות והפגיעה במוניטין העסק. יתרונם הנוסף של הליכים אלה הוא היעילות הן מבחינת עלות והן מבחינת המהירות בה ניתן להגיע לפתרון לעומת הליכים משפטיים בבתי משפט.

קניין רוחני הוא נישה ייחודית המשלבת בתוכה הבנה טכנולוגית, עסקית ומשפטית, ועל כן חשוב להיעזר במגשר או בורר מנוסה אשר לו הבנה עמוקה בסוגיות התחום והשלכותיהן. ההבנה והניסיון הנרחבים בכל רובדי הקניין הרוחני ובכלל זאת בהיבטים המסחריים של התחום  ובייצוג מול ערכאות משפטיות שונות, מאפשרים לקבוצת ריינהולד כהן להבין ולבחון כל מקרה לעומקו, ולהביא לפתרון אשר מיטיב עם האינטרסים של שני הצדדים בצורה המרבית.

המומחים שלנו לשירותך

פנו אלינו