אכיפת תקנות הגנת הפרטיות – כדאי לדעת

הגנת פרטיות המידע הינה נושא העולה חדשות לבקרים. לא פעם אנו שומעים על פרצות אבטחה המתגלות אצל ענקיות הטכנולוגיה דוגמת פייסבוק, גוגל ואפל, האוספות ומחזיקות בכמות אדירה של מידע אישי אודות המשתמשים שלהן. אלא שהחובה לשמור ולהגן על פרטיותו של כל אדם אינה מנת חלקן של חברות הענק בלבד, והיא חלה על כל בעל עסק

האם אתם מוכנים לכניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות 2017?

האם הגדרתם את כל מאגרי המידע שלכם? האם מיניתם ממונה על אבטחת מידע?  האם אתם יודעים אילו חובות חלות על מאגרי המידע שלכם? ביום 8 במאי 2018 ייכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 ("התקנות החדשות"). התקנות החדשות חלות באופן גורף ומחייב על כל פעילות של עיבוד מידע אישי הכפופה לחוק הישראלי הן במגזר הציבורי

פנו אלינו