חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5, התשע"ט-2019)

האם מותר לעשות שימוש ביצירות שזהות בעליהן אינו ידוע? האם קיימים מקרים שבהם לא ניתן יהיה עוד לתבוע פיצויים סטטוטוריים בגין הפרת זכות יוצרים? וכיצד מתמודד החוק עם הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט? תיקון מס' 5 לחוק זכות יוצרים נכנס רשמית אל ספר החוקים, ובאמתחתו חידושים ותוספות. בנובמבר 2018 הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה

הצעה לתיקון 5 לחוק זכות יוצרים

על שולחן הכנסת מונחת בימים אלה הצעת תיקון לחוק זכות יוצרים, אשר עברה בקריאה ראשונה, וכעת מצויה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. דיון בנוסח התיקון העדכני צפוי להתקיים בפתח כנס החורף של הכנסת. כפי שיפורט להלן, לאחר יותר מעשור מאז כניסתו לתוקף של חוק זכות יוצרים החדש, כולל נוסח התיקון המוצע מספר שינויים משמעותיים.   התיקון

פנו אלינו