ביטול פטנט ישראלי בשל תביעות שלא נתמכות בפירוט מנסחי תביעות: היזהרו בתיקוניכם

כתשע שנים לאחר שהגיש את בקשת הפטנט הראשונה שלו, הגיש בעל הפטנט בקשת חלוקה, עליה ניתן לו פטנט, שכלל מערך חדש של תביעות. התביעות הללו כללו בתחומן התקן שפורסם ברבים בתקופת הביניים שבין הגשת בקשת הפטנט הראשונה להגשת בקשת החלוקה. לאחר מתן פטנט החלוקה, הגיש בעליו תביעת הפרה, בעקבותיה, ובהתאם להחלטת בית המשפט, הגיש הנתבע

פנו אלינו