לא ניתן למנוע חיקוי של מוצר שנמכר שנים רבות בשוק ואשר לא נרשם בגינו פטנט או מדגם

בית המשפט דחה תובענה בגין העתקת מוצר שלא נרשם בגינו פטנט או מדגם וקבע כי גם אם המוצר המועתק משווק על ידי מי שמכר בעבר את המוצר המקורי – הרי שגם אז לא מתקיימים יסודות העילה שבעשיית עושר ולא במשפט הואיל ומדובר במוצר שכבר נמכר בשוק שנים רבות. בינואר 2019 התפרסמה החלטתו של ביהמ"ש המחוזי

פנו אלינו