החלטת הממשלה בדבר תיקון חוק הפטנטים, ועריכת רביזיה בתחום המצאות השירות, כמו גם בתחום ההמצאות הביטחוניות

בחודש שעבר (יולי 2010) קיבלה ממשלת ישראל, במסגרת ההחלטות על המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012, החלטה1 בדבר תיקון חוק הפטנטים, ועריכת רביזיה בתחום המצאות השירות, כמו גם בתחום ההמצאות הביטחוניות. המצאות שירות  בשנים האחרונות אנו עדים, הן בישראל והן מחוצה לה, למגמה של "התעוררות" בתחום המצאות השירות, וריבוי התדיינויות בתחום זה. על רקע זה, הטיפול בנושא

פנו אלינו