שימוש בטוח בקוד פתוח

מרכזיותו של הקוד הפתוח אינה מוטלת בספק. מחקרים מראים כי עד סוף השנה הבאה, 80% מהתוכנות המסחריות ישלבו אלמנטים של קוד פתוח. במקביל לעליית קרנו של הקוד הפתוח, אנו עדים לעלייה מתמדת בפעולות האכיפה הקשורות לקוד פתוח. למרות זאת, במחקר אחר נמצא כי כ-70% (!) מהחברות שנסקרו לא מנהלות מדיניות קוד פתוח. אותן חברות נחשפות

פנו אלינו