אמצאת שירות: פסק הדין בעניין ד"ר בייר והשלכותיו על הסכמי העסקה

בית המשפט העליון בעניין ד"ר בייר נ' פלוראליטי בע"מ[1] קיבל ערעורו של עובד אשר חתם על הסכם לפיו ויתר העובד על הזכות לתמורה בגין אמצאות שירות. בית המשפט קבע כי על-אף ויתור מפורש כאמור בהסכם, העובד זכאי להגיש תביעה בפני וועדה לפיצויים ותמלוגים הפועלת מכוח חוק הפטנטים על מנת שזו תחליט בדבר זכאותו לתמורה. אף

פנו אלינו