חקיקה חדשה המגנה על הסוכנות המסחרית

בשנת 2012, נחקק בישראל חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012, אשר נכנס לתוקף בחודש אפריל, 2012. בחוק החדש נקבעה תקופה מינימאלית להודעה על סיום חוזה סוכנות, אשר ניתנת לפדיון בתשלום, וכן פיצוי נוסף לסוכן עבור תרומתו לפיתוח המוניטין של הספק בישראל. עד לאחרונה לא היתה בישראל חקיקה ספציפית המסדירה את היחסים בין יצרנים או

אמצאת שירות: פסק הדין בעניין ד"ר בייר והשלכותיו על הסכמי העסקה

בית המשפט העליון בעניין ד"ר בייר נ' פלוראליטי בע"מ[1] קיבל ערעורו של עובד אשר חתם על הסכם לפיו ויתר העובד על הזכות לתמורה בגין אמצאות שירות. בית המשפט קבע כי על-אף ויתור מפורש כאמור בהסכם, העובד זכאי להגיש תביעה בפני וועדה לפיצויים ותמלוגים הפועלת מכוח חוק הפטנטים על מנת שזו תחליט בדבר זכאותו לתמורה. אף

פנו אלינו