מידעון שישי: סוגיות משפטיות בתחום מאגרי מידע רפואי – חלק ב' – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות

במידעון הקודם סקרנו את המצב החקיקתי בתחום הבריאות הדיגיטלית, לרבות אופן השימוש המותר במידע אישי ורפואי, בארה"ב, באירופה ובישראל. מסקירה זו עולה כי בעוד שהחקיקה בארה"ב היא בת יותר מעשרים שנה, החקיקה באירופה ובישראל התעדכנה אך לאחרונה, וזאת בפרט בכל הנוגע לחיזוק ההגנה על פרטיות מידע אישי ורפואי, על רקע קצב ההתפתחות המהיר של הטכנולוגיות

מידעון חמישי: סוגיות משפטיות בתחום מאגרי מידע רפואי – חלק א' – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות

במסגרת סדרת המידעונים "נתוני עתק במערכת הבריאות", הצגנו מידע כללי אודות מערכת הבריאות בישראל, המבוססת על שילוב אלמנטים של כמות המטופלים[1], איכות מידע הבריאות הנצבר[2] וקישוריות בשרשרת הטיפול הרפואי[3]. הסברנו כיצד המדינה פועלת להגברת השימושים המשניים במידע בריאות ולקידום שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות לבין גופי מחקר וחברות הזנק, כמו גם סקרנו את התוכנית הלאומית

מידעון רביעי: התוכנית הלאומית לקידום שימושים ושיתופי פעולה בהעברת מידע בריאות – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות

כפי שהצגנו במידעון האחרון, משרד הבריאות קבע הנחיות וקווים כלליים לשימושים משניים ולשיתופי פעולה בין גורמים שונים, בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה. כחלק מהמאמצים הכבירים בתחום, ממשלת ישראל אישרה לאחרונה תכנית לאומית לבריאות דיגיטלית, הכוללת בין היתר פיתוח טכנולוגיות, קידום שיתופי פעולה בינלאומיים, ריכוז מאמץ אקדמי ותעשייתי ועידוד מחקר. מטרת העל של התכנית היא לשדרג

מידעון שלישי: שיתופי פעולה בהעברה של מידע בריאות – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות

המידעון הקודם התייחס לשימושים המשניים במידע בריאות, ובפרט לפעולות שנעשות על ידי משרד הבריאות להרחבת וקידום השימושים המשניים לרווחת הציבור, תוך יצירת כללים לשמירה מיטבית על הפרטיות, הסודיות והשקיפות של המטופלים. אין ספק כי קידום והרחבה של השימושים המשניים במידע בריאות מחייב שיתופי פעולה בין גורמים שונים, בתוך ארגוני הבריאות ומחוצה להם, לרבות גופים פרטיים.

מידעון שני: שימושים (ראשוניים ומשניים) במידע בריאות – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות

במידעון הקודם התייחסנו באופן כללי למבנה מערכת הבריאות בישראל ולמאגרים השונים של מידע בריאות, במסגרתם נאספים ומתועדים מזה שנים נתוני בריאות באופן אלקטרוני לאורך כל שרשרת הטיפול הרפואי. הצגנו מידע כללי לגבי אותם מאגרים ותרומתם, הן בפועל, והן בכוח, להפיכת מדינת ישראל למובילה בתחום הבריאות הדיגיטלית. ככלל, שימוש במאגרי הבריאות לצורך טיפול רפואי או שירות

מידעון ראשון: מבנה מערכת הבריאות בישראל ומידע כללי לגבי מאגרי מידע – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות

אנו שמחים לחלוק עימכם סדרת מידעונים בנושא "נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות". במדינת ישראל מתועד ונאגר מידע בריאות בהיקפים נרחבים, אשר הודות לייחודיות מערכת הבריאות בישראל, מקושר לאורך כל שרשרת הטיפול הרפואי. בסדרת המידעונים נסקור את המגמות המתרחשות במדינת ישראל בכל הנוגע להרחבת השימושים במידע הבריאות, לצרכים שאינם טיפול רפואי (כגון מחקר ופיתוח), אשר

פנו אלינו