עושר העמים והקניין הרוחני במאה ה-21

המהפכה התעשייתית והגלובליזציה של הקניין הרוחני מקובל לשייך את תחילתה של המהפכה התעשייתית לפטנט שניתן לג'ון קיי (John Kay) בשנת 1733 על הבוכייר הנע (flying shuttle) שאפשר אריגת חוטים לאריג במהירות רבה ביחס לבוכייר הידני, תוך חיסכון בכוח אדם. הבוכייר הנע נזקק לכמות חוטים גדולה, וכדי לספק צורך זה המציא ג'יימס הארגריבס (James Hargreaves) בשנת

פנו אלינו