האם מותר לשלוח להתחרות בשולחו?

בתי המשפט בישראל דנים לעיתים קרובות בסכסוכים הנובעים מרצונו של בעל עסק להגביל את התחרות בו. במרבית המקרים מדובר בפעילות מתחרה של עובד לשעבר. ההגנה מפני תחרות בלתי הוגנת אפשרית, בין היתר, כאשר היא מבוססת על הגנה על נכסי הקניין הרוחני של העסק, כמו למשל פטנט או סוד מסחרי. בכל הנוגע לתחרות של עובדים לשעבר,

פנו אלינו